RETORYKA LĘKU PRZED OBCYM W DYSKURSIE PRASOWYM

Autor

  • Joanna Bielecka-Prus Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Słowa kluczowe:

uchodźcy, retoryka lęku, analiza dyskursu

Abstrakt

Do tzw. „kryzysu migracyjnego” figura imigranta-obcego stosunkowo rzadko pojawiała się w dyskursie prasowym. Od 2015 roku problem imigrantów stał się jednym z najczęściej poruszanych zagadnień w debatach publicznych, które cechowały się silną polaryzacją stanowisk, co było wskaźnikiem pogłębiających się podziałów politycznych. Celem artykułu będzie pokazanie, jak imigranci byli reprezentowani w najbardziej wpływowych periodykach prasowych, w jaki sposób kreowano retorykę lęku, jakie strategie argumentacyjne były stosowane, aby eskalacji lęku zapobiegać. Zastosowano jakościowe i ilościowe metody badań, do analizy konkretnych artykułów prasowych wykorzystano narzędzia analityczne zaproponowane przez Krytyczną Analizę Dyskursu (KAD).

Pobrania

Opublikowane

2018-03-30

Numer

Dział

Artykuły