EFEKTYWNOŚĆ NIEIZOLACYJNEJ KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W PERCEPCJI KURATORÓW SĄDOWYCH

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/19coll2022

Słowa kluczowe:

dozór elektroniczny, kurator sądowy, resocjalizacja penitencjarna, zakład karny

Abstrakt

W artykule wykorzystano wyniki badań wskazujące istotę, warunki i specyfikę dozoru elektronicznego oraz znaczenie tego rozwiązania w procesie resocjalizacji skazanych. Celem badań jest próba interpretacji i opisu wypowiedzi kuratorów sądowych dotyczących oceny skuteczności alternatywnego rozwiązania, pewnych ukierunkowań refleksji profesjonalistów w zakresie jego usprawniania. Konkluzje nie wytyczają jednoznacznie pozytywnych opinii badanych, wskazują na problem niewykorzystania możliwości tego rozwiązania i potrzebę zwiększenia jego efektywności przy aktualnej polityce ujawniającej zróżnicowanie zakresu stosowania warunkowego zwolnienia w okręgach sądowych i w zależności od preferencji uznaniowych sędziów penitencjarnych. 

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Numer

Dział

Artykuły