MIĘDZY ETATEM A FREELANCE – ADAPTACJA ZAWODOWA MARITIME SECURITY OPERATIVES – OSÓB PRACUJĄCYCH W KRAJACH WYSOKIEGO RYZYKA

Autor

Słowa kluczowe:

adaptacja zawodowa, edukacja ustawiczna, freelance, Maritime Security Operatives

Abstrakt

Artykuł opisuje etapy i uwarunkowania procesu adaptacji zawodowej byłych pracowników służb mundurowych w kontekście przejścia z formacji mundurowej do prywatnego rynku usług. Omawia specyfikę rozwijających się usług Maritime Security Operatives (MSO) i charakteryzuje wymagania stawiane pracownikom tej branży. Problematykę osadza w kontekście koncepcji uczenia się przez całe życie, wskazując, że znalezienie zatrudnienia oraz sprawna adaptacja w nowym miejscu pracy jest uzależnione od poziomu inwestycji jednostki szukającej pracy we własny rozwój. Zwrócono także uwagę, że proces adaptacja w tym szczególnym zawodzie bazuje w dużej mierze na nieformalnym uczeniu się zintegrowanym z procesem wykonywania pracy w zupełnie nowych warunkach. Adaptacja do pracy analizowana jest w odniesieniu do jednej z nowych form organizacji pracy – freelance. Jej szybki w ostatnich latach rozwój warunkują zarówno trendy ekonomiczne związane z internacjonalizacją i globalizacją pracy oraz jej przeobrażeniami w charakter usługowy (co widoczne jest w przypadku zawodów takich jak MSO), jak i z subiektywizacją postrzegania pracy przez niektórych byłych żołnierzy.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-20

Numer

Dział

Artykuły