SAMORZĄD TERYTORIALNY W UJĘCIU WYBRANYCH REFLEKSJI NAUKOWYCH I KATOLICKICH ŚRODOWISK

Autor

Słowa kluczowe:

samorząd terytorialny, wspólnota lokalna, administracja publiczna, ujęcie funkcjonalne, ujęcie naturalne

Abstrakt

Samorząd terytorialny jest uznawany za niezbędny element współczesnych demokracji, przez który obywatele mają większy wpływ na życie publiczne. Świadczy o tym fakt, iż w demokratycznym państwie prawa stanowi on część składową systemu władz publicznych. Oznacza to, że samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy i administracji publicznej, a przyznany mu w ramach prawa zakres zadań publicznych realizuję niezależnie i samodzielnie. Z tego względu jego powołanie i istnienie uzasadniane jest ważną rolą w państwie, tj. wykonywaniem zdecentralizowanej administracji państwowej oraz swobodnym działaniem wspólnot terytorialnych.
Przedmiotem rozważań prowadzonych w niniejszym artykule jest zaprezentowanie odmiennych, jak i wspólnych kwestii samorządowi terytorialnemu, w podejściu, które ujmuje samorząd terytorialny jako administrację publiczną oraz wspólnotę terytorialną, a które można odnaleźć w wybranych refleksjach naukowych i katolickich środowisk.
Tak założony cel wymagał zastosowania spektrum metod badawczych – analizy literatury, dokumentów i materiałów źródłowych. Pozwoliły one na wskazanie zasadności powołania, znaczenia i roli samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wybranych ujęć teoretycznych, tj. koncepcji funkcjonalnej (państwowej) i naturalnej.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-20

Numer

Dział

Artykuły