SINGAPORE EDUCATIONAL SYSTEM AS SYNTHESIS OF τέχνη, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. IS IT A PATHWAY FOR FUTURE EDUCATION IN A GLOBALISED WORLD?

Autor

Słowa kluczowe:

STEM, STEAM, singapurski system edukacji, Konfucjańska strefa edukacji, międzynarodowe badania umiejętności uczniów

Abstrakt

Singapurski system edukacji jest jednym z tych, który w stosunkowo krótkim czasie uplasował się na szczytach edukacyjnych statystyk, tym samym stając się wzorem dla innych gospodarek, które również opierają swoją siłę na wiedzy i nowych technologiach. Jednakże wyjątkowość tego systemu kształcenia nie tylko polega na zwróceniu się ku nowym technologiom, ale również na dużych inwestycjach w wiedzę i ludzkie umiejętności, tworzeniu nowych metod kształcenia, w połączeniu z filozofią, wyrażającą istotę singapurskiej kultury i formy jej organizacji. Obrazuje to przede wszystkim historia tego systemu edukacji oraz obecne zmiany, które możemy obserwować na przestrzeni ostatnich lat. Prezentowany system edukacji i osiągnięcia, jakie uzyskał w międzynarodowych pomiarach wyników nauczania, tj. TIMSS, PIRLS i PISA, wskazuje, że rozwój nowych technologii nie musi wiązać się z odrzuceniem nauk humanistycznych i społecznych. Ponadto dokonująca się zmiana w gospodarce w przestrzeni globalnej sprawia, że testy oraz statystyki nie stanowią już istotnego miernika w osiąganiu edukacyjnych sukcesów.

Opublikowane

2020-12-20

Numer

Dział

Artykuły