CISZA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/41coll2021

Słowa kluczowe:

cisza, system, nauczanie wczesnoszkolne, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Abstrakt

Problematyka niniejszego artykułu oscyluje wokół ciszy w edukacji rozumianej w dwojaki sposób: jako stagnacja i niechęć do podejmowanie działań w ramach narzuconych uwarunkowań oraz jako milczenie, inaczej – niezajmowanie się pewnymi problemami, unikania spraw trudnych. Pierwsza część jest po-święcona ciszy edukacyjnej w ujęciu systemowym, druga, oparta na raportach ze studenckich praktyk pedagogicznych, dotyczy sylwetki nauczyciela wczesnej edukacji, stylu jego pracy, problemów związanych z wykonywaniem nauczycielskiego zawodu, a przede wszystkim obszarów pomijanych/zaniedba-nych w nauczaniu początkowym i próby wyjaśnienia tego zjawiska. 

Pobrania

Opublikowane

2021-12-18

Numer

Dział

Artykuły