GEOPOLITYCZNE ZNACZENIE MARYNARKI WOJENNEJ W POLITYCE BEZIECZEŃSTWA POLSKI W LATACH 1990-1999

Autor

Słowa kluczowe:

polityka bezpieczeństwa, marynarka wojenna, geopolityka, NATO

Abstrakt

Zmiany geopolityczne po rozpadzie ZSRR zintensyfikowały dynamikę przeobrażeń światowej i europejskiej architektury bezpieczeństwa. W ich obliczu Polska stanęła przed wyzwaniem zrewidowania dotychczasowej i stworzenia nowej polityki bezpieczeństwa narodowego. Kluczowym aspektem tego procesu było znalezienie się Polski w tzw. próżni bezpieczeństwa. Skutkowało to z jednej strony odrzuceniem sojuszniczych gwarancji ze strony Układu Warszawskiego, z drugiej natomiast wymusiło poszukiwanie nowej koncepcji mającej zapewnić bezpieczeństwo Polsce. W tym celu w okresie od 1990 roku do 1999 roku powstały dokumenty konstytuujące założenia polskiej polityki bezpieczeństwa. Wskazywały one na uwarunkowania, wyznaczały cele oraz prezentowały sposoby ich osiągania. Temu ostatniemu miały służyć dostępne i rozwijane narzędzia. Podstawowym w tym okresie były siły zbrojne, w skład których wchodziła Marynarka Wojenne. Artykuł stara się ocenić jaką rolę MW RP odgrywała w polityce bezpieczeństwa Polski w latach 1990-1999, w kontekście istniejących uwarunkowań geopolitycznych. W tym celu analizie poddawane są trzy przenikające się i wzajemnie warunkujące płaszczyzny: 1) uwarunkowań geopolitycznych, 2) założeń polityki bezpieczeństwa oraz posiadanych narzędzi i ich zastosowania (Marynarka Wojenna RP).

Pobrania

Opublikowane

2019-12-16

Numer

Dział

Artykuły