ELITY POLITYCZNE W LOKALNEJ STRUKTURZE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Autor

Słowa kluczowe:

elita, elita polityczna, lokalne elity polityczne, władza publiczna, władza lokalna, system społeczny, system polityczny, samorząd terytorialny, wspólnota samorządowa, wspólnota lokalna

Abstrakt

Kogo zaliczamy do lokalnych elit politycznych – kim są ludzie, którzy uczestniczą w podejmowaniu decyzji w ważnych dla wspólnoty lokalnej sprawach oraz decydują o jej rozwoju i przyszłości. Mając na uwadze wskazane kwestie w swoich rozważaniach dokonuję ogólnej refleksji problemu, jak zaproponowano w tytule niniejszego artykułu – Elity polityczne w lokalnej strukturze samorządu terytorialnego.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-16

Numer

Dział

Artykuły