PROBLEMY SIŁ ZBROJNYCH UJAWNIONE PRZEZ WHISTLEBLOWERÓW NA ŁAMACH MEDIÓW W POLSCE – CASE STUDY

Autor

Słowa kluczowe:

whistleblower/sygnalista, media, aktywność, mobbing, molestowanie, korupcja, Żandarmeria Wojskowa

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie stosunkowo nowego zjawiska whistleblowingu w Polsce, które doczekało się polskiego wariantu „sygnalista” na określenie działań osoby, która informuje o nieprawidłowościach w swoim miejscu pracy. Intencją artykułu była analiza czynników sprzyjających tej formie aktywności obywatelskiej na gruncie polskim. Podjęto się weryfikacji stopnia wykorzystania whistleblowingu przez żołnierzy do informowania mediów o patologicznych mechanizmach obecnych w Żandarmerii Wojskowej.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-16

Numer

Dział

Artykuły