PO CO JEST WOJSKO? DZIECIĘCE INTERPRETACJE ŚWIATA

Autor

Słowa kluczowe:

dziecięce interpretacje rzeczywistości, wojsko, kształtowanie pojęć, dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Abstrakt

Prezentowane w niniejszym artykule badania są fragmentem większego projektu badawczego o charakterze pedagogiczno-psychologicznym, dotyczącego problematyki interpretacji świata przez dzieci. Przedmiotem badań jest twórczość dziecięca – językowa i rysunkowa, poddana analizie i opisowi z perspektywy nie tylko pedagogicznej, ale także socjologicznej oraz psychologicznej. Problemy, które pojawiają się w związku z analizą wypowiedzi dzieci, dotyczą relacji między światem rzeczywistym a obrazem świata w umyśle dziecka. Z konstruowaniem znaczeń związane są koncepcje dotyczące tworzenia reprezentacji w umyśle, dlatego w podstawach teoretycznych odwołuję się do psychologicznej koncepcji tworzenia reprezentacji w hierarchicznie kształtujących się systemach pamięci (proceduralnej, semantycznej, epizodycznej). Natomiast metodologia badań mieści się w „miękkiej” perspektywie badań jakościowych, odwołując się do teorii ugruntowanej, z wykorzystaniem kategorii językowego obrazu świata oraz semiotycznych analiz wypowiedzi rysunkowych.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-16

Numer

Dział

Artykuły