THE EFFECT OF MASS MEDIA ON THE PROCESS OF SOCIALIZATION OF AN INDIVIDUAL

Autor

Słowa kluczowe:

socjalizacja, osobowość, środki masowego przekazu, społeczeństwo

Abstrakt

Socjalizacja jest postrzegana jako proces integrowania jednostek wróżne typy wspólnot społecznych (grupa, instytucja społeczna, organizacja społeczna) poprzez asymilację elementów kulturowych, norm społecznych i wartości, na podstawie których kształtowane są istotne społeczne cechy osobowości. W tym znaczeniu może się ona przejawiać w warunkach spontanicznego oddziaływania na osobowość w różnych okolicznościach życia w społeczeństwie, a także w warunkach edukacji (celowe kształtowanie osobowości). Socjalizacja odbywa się poprzez asymilację jednostki przez doświadczenie społeczne i jej reprodukcję w działaniu. W wyniku socjalizacji człowiek przyswaja stereotypy zachowań, norm i orientacji wartości środowiska społecznego, w którym funkcjonuje. W nowoczesnych warunkach różne mass media odgrywają kluczową rolę w procesie kształtowania osobowości, a takie instytucje społeczne jak: rodzina, instytucje edukacyjne powinny kontrolować wpływ telewizji, Internetu itp. na proces kształtowania osobowości. Środowisko społeczne jako zbiór warunków społecznych i psychologicznych, w których osoba żyje i cały czas jest aktywna, wpływa na jej rozwój w największym stopniu. Dlatego potencjał środowiska powinien być umiejętnie wykorzystywany w procesie kształcenia jednostki.

Opublikowane

2019-03-16

Numer

Dział

Artykuły