PAŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC KRYZYSU MIGRACYJNEGO W EUROPIE

Autor

Słowa kluczowe:

Unia Europejska, migracja, uchodźcy, kryzys, zasiłki, relokacja

Abstrakt

Autor podzielił analizę problemu na trzy aspekty: aspekt prawny, aspekt polityczno-społeczny oraz aspekt polskiego uczestnictwa w tym kryzysie. Omawiając pierwszy z nich wskazał na niejednoznaczne interpretacje prawne dotyczące polityki azylowej w państwach unijnych. Druga część to charakteryzacja polityczno-społecznych aspektów kryzysu migracyjnego w Europie. Autor wskazał tu na kryteria, którymi kierowali się migranci, aplikując o azyl w danym kraju. Trzecią część artykułu autor poświęcił analizie miejsca Polski w kryzysie migracyjnym w Europie. Autor podkreślił w niej, iż Polska nie jest preferowanym celem migrantów z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i innych państw muzułmańskich. Natomiast jest w coraz większym stopniu celem migracji zarobkowej z Europy Wschodniej, głównie z Ukrainy.

Pobrania

Opublikowane

2019-03-16

Numer

Dział

Artykuły