KOMUNIZM JAKO ZAGROŻENIE POLITYCZNE I SPOŁECZNO-KULTUROWE NA OBSZARZE AMERYKI PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ W OCENACH SAMODZIELNEJ EKSPOZYTURY WYWIADOWCZEJ ESTEZET W LATACH 1941-1945

Autor

Słowa kluczowe:

Ameryka, bezpieczeństwo kulturowe, ESTEZET, komunizm, wywiad

Abstrakt

W artykule przyjęto za cel przedstawienie argumentów świadczących o tym, że w ocenach zaprezentowanych w dokumentach placówki ESTEZET komunizm pojawiał się jako istotne zagrożenie o charakterze politycznym i społeczno-kulturowym na obszarze obu Ameryk. Autor przyjął tezę, że komunizm stanowił istotne zagrożenie polityczne oraz społeczno-kulturowe na obszarze obu Ameryk w latach 1941-1945. Przeprowadzona analiza dowiodła, że zagrożenie ideologią komunistyczną oraz działaniami prowadzonymi przy wsparciu Sowietów na obszarach obu Ameryk było bardzo poważne. W wielu państwach uprawiano propagandę komunistyczną i dążono do wpłynięcia na kształt sceny politycznej. Ważnym zagrożeniemokazało się dążenie komunistów do rozbicia ładu społecznego, jak również tożsamości kulturowej państw północno- oraz południowo-amerykańskich.

Pobrania

Opublikowane

2019-03-16

Numer

Dział

Artykuły